“Falanga” Historia ruchu narodowo-radykalnego przedwojennej Polski Dwójka

ruch narodowy jak dołączyć

Specyficzną cechą ideologii Falangi jako ugrupowania nacjonalistycznego było uznawanie polskości słowiańskich mniejszości narodowych np. Ukraińców, Białorusinów czy Litwinów (pkt. 14). Postulowano asymilacje tych mniejszości i walkę z jednostkami wrogimi Polsce. Odmawiano mniejszościom prawa do budowy własnego państwa, nie uznawano tych mniejszości za odrębne od Polski narody. W 1937 Bolesław Piasecki nawiązał kontakt z nacjonalistycznie nastawionymi politykami sanacji związanymi z Obozem Zjednoczenia Narodowego[37]. Adam Koc przywódca OZN przyjaźnie odnosił się do Falangi[37].

Uchwała Kongresu Ruchu Narodowego

Szczególne nasilenie działalności terrorystycznej przypada na okres wiosny i lata 1937[24]. Wtedy właśnie miała miejsce najbardziej brutalna akcja Falangi – oddanie strzałów do pochodu pierwszomajowego Bundu. Zginęło jedno pięcioletnie dziecko, kilka osób, w tym 8-letni chłopiec, zostało rannych[25][26]. Oprócz tego organizacja podłożyła petardy w redakcji żydowskiego czasopisma „Nasz Przegląd”, co spowodowało poważne zniszczenia[27].

ruch narodowy jak dołączyć

Skontaktuj się z Redakcją Informacji i Internetu Radia dla Ciebie

Głównym celem tego typu działań była próba „wyłowienia” ludzi ideowych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu mogliby czynnie zaangażować się w pracę MW. Niezwykle ważną cezurą w dziejach młodzieży narodowej był zamach majowy. Zbuntowane oddziały wojskowe pod dowództwem Józefa Piłsudskiego dokonały zamachu na legalny rząd Wincentego Witosa. MW, jako ugrupowanie identyfikujące się z obozem narodowym, zdecydowanie poparła prawowite władze. Wszechpolacy wspierali wojska wierne rządowi walcząc m.in. W obronie Belwederu i lotniska na Polach Mokotowskich.

ruch narodowy jak dołączyć

Działalność terrorystyczna[edytuj edytuj kod]

  1. Skrajny nurt Falangi reprezentował Zygmunt Cybichowski i jego zwolennicy.
  2. (przez Zygmunta Balickiego), Związek Młodzieży Polskiej, znany jako „Zet”.
  3. Węgierscy i polscy narodowcy uważają, że krajowe rządy poświęcają interesy narodowe na rzecz eurofederalizmu.
  4. Po dołączeniu do koalicji posłów niezrzeszonych Roberta Winnickiego (prezesa RN) i Marka Jakubiaka, koło poselskie Wolność i Skuteczni zmieniło szyld na koło poselskie Konfederacja.

RNR dokonał także kilku ataków bombowych na siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego. W jednym z nich, w Łodzi, zginęła jedna osoba a cztery osoby zostały ranne[28]. Inny atak miał miejsce w miejscowości Przytyk, RNR obrzucił domy żydowskie bombami zapalającymi (dodatkowo przerywając kabel telefoniczny tak, by nie dało się wezwać straży pożarnej)[29].

„Otwieramy Gospodarkę” – Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

RN współpracuje z nacjonalistyczną partią Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik). Ruch Narodowy odrzuca kapitalizm i socjalizm, stawia zaś na dystrybucjonizm i ordoliberalizm. RN deklaruje chęć stworzenia państwa narodowo-demokratycznego opierającego się na chrześcijaństwie. 10 grudnia 2016 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się Kongres Programowy Ruchu Narodowego pod hasłem „Suwerenny Naród w XXI wieku”, podczas którego został zaprezentowany program polityczno-wyborczy RN pod tym samym tytułem. „zastąpienie starych elit nowymi”, „oddanie narodowi suwerenności” (poprzez wystąpienie z UE) oraz „budowę państwa narodowo-demokratycznego opartego na zasadach etyki chrześcijańskiej”.

ruch narodowy jak dołączyć

Pochwaliła się, że niczego nie rozumie i działa na szkodę Polski….

Ruch Narodowy (RN) to partia reprezentująca narodowy konserwatyzm i nacjonalizm polski; jej początki sięgają 2012 roku, a została zarejestrowana 11 lutego 2015 roku. 11 listopada 2015 posłowie Ruchu Narodowego zaprosili do Sejmu, oprócz działaczy Jobbiku, także włoskich neofaszystów z partii Nowa Siła (Forza Nuova)[61]. 23 kwietnia 2016 rada polityczna RN zarekomendowała posłom RN utworzenie odrębnego koła w Sejmie[26]. Klub Kukiz’15 opuścił jednak (w maju) jedynie prezes RN Robert Winnicki, który po opuszczeniu RN przez pozostałych posłów pozostał jedynym reprezentantem tej partii w parlamencie. W wyborach uzupełniających do Senatu 7 września 2014 kandydat Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, uzyskał 1082 głosy (6,42%), co uplasowało go na 3.

Uważano, że ideologia narodowo-radykalna jest jedyną słuszną, wszystkie inne poglądy i ideologię (zwłaszcza te prodemokratyczne) będą w projektowanym państwie zwalczane[57]. Partia miała także kontrolować życie gospodarcze kraju[54]. https://www.forexpamm.info/ Większość działaczy narodowych poniosła niezwykle wysoką cenę za ponowne podjęcie działalności. Wielu młodych narodowców zamordowano w „majestacie prawa”. Wymienić tu można chociażby Tadeusza Łabędzkiego czy Jana Kaima.

Miało być jak u Pana Boga za piecem, ale przyszedł komornik – oto kulisy batalii w środowisku polskich filmowców o wpływy, pieniądze i zdjęcie z fotela prezesa Jacka Bromskiego. Odłamy dzieliły się organizacyjnie i programowo. ONR kierowała tajna, wielostopniowa struktura, natomiast RNR miał swego wodza. Stosunki między obu grupami pozostawały napięte. Dochodziło do wzajemnych napaści, których apogeum przypadło na drugą połowę 1937 r.

Natomiast w dziedzinie polityki zewnętrznej postulowano silne oparcie granic państwa o Bałtyk oraz włączenie do Polski ziem, na których ludność polska góruje pod względem ilościowym lub cywilizacyjnym. Falanga otwarcie opowiadała się za totalitaryzmem https://www.forexpulse.info/ i przeciwko demokracji[a][52][53]. Wzorowano się przy tym na niemieckim narodowym socjalizmie[49]. Postulowano budowę państwa zorganizowanego hierarchicznie, w którym każda jednostka podlega zwierzchnikowi, na czele państwa znajduje się wódz.

Opracowało biografię Piaseckiego, z której wynika, że przyjmował on pieniądze z ambasady włoskiej i utrzymywał kontakty z Galeazzo Ciano. Zjazd organizacyjny RNR odbył się 28 czerwca 1935 w Kątach w powiecie bielskim. Po zakończeniu zjazdu wszyscy uczestnicy zostali aresztowani[13]. Następnie w listopadzie 1936 skazano uczestników na rok https://www.forexdemo.info/ więzienia za przynależność do nielegalnej organizacji, kary zostały jednak darowane na mocy amnestii[14]. ONR Falanga – polska nielegalna[2] narodowo-radykalna, określana jako faszystowska[3], faszyzująca[4], quasi-faszystowska[5], wykazująca cechy faszyzmu[6] lub będąca pod wpływem nazizmu[7] formacja polityczna w II Rzeczypospolitej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top